XXVI sesja Rady Gminy Nowe Ostrowy

Nowe Ostrowy
2021-04-24 15:47:49

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Otwarcie
  4. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live