XXIV Sesja Rady Gminy Lutowiska z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Lutowiska
2021-04-27 09:58:15

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad "Unijną strategią na rzecz ochrony bioróżnorodności biologicznej do 2030r. Przywracanie przyrody do naszego życia". Głosowanie jawne
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Chmiel do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025". Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. Głosowanie jawne
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. Głosowanie jawne
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Głosowanie jawne
 9. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live