XLIII SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2021-04-15 09:11:57

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Wybór sekretarza obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  1. Dyskusja w punktach 4 i 5 odbędzie się łącznie, a głosowanie oddzielnie Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 22 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2036 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 23 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 23 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 6. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live