XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Sala konferencyjna Urząd Miejski w Jedwabnem
2021-04-13 18:44:53

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Otwarcie obrad
  4. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live