XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łuków

Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
2021-04-02 12:07:54

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Gospodarcza w miejscowości Gręzówka-Kolonia. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live