XXVI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem
2021-03-29 12:51:51

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Otwarcie obrad
  4. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live