XXXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej Kłodawie

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 4. Interpelacje i wnioski radnych. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad sesji.

sala nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
2021-03-10 14:20:15

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Obrady
  4. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live