XXXIII sesja Rady Gminy Łuków

Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
2021-02-26 10:20:32

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łuków w miejscowości Dąbie. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Łuków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Łuków na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części powierzchni dachowej budynków komunalnych Gminy Łuków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łuków w miejscowości Dąbie. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live