Urząd Gminy Inowłódz


XXXIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz w Zamku Króla Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2021-02-25 13:07:52

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego ramowego planu pracy Rady Gminy Inowłódz oraz rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz na 2021 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Inowłódz za rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 7 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 10
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 12. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXXII sesji Rady Gminy Inowłódz
 13. Interpelacje i zapytania
 14. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 15. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live