XL SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2021-02-12 08:06:08

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Wybór sekretarza obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 22 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  1. Dyskusja w punktach 4 i 5 razem a głosowanie oddzielnie. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2036, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 6. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live