XXVIII sesja Rady Gminy Bukowsko

sala narad Urzedu Gminy
2021-02-15 09:01:39

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Infromacja Wojewody Podkarpackiego w sprawie wdrożenia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19
 4. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI i XXVII sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 6. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 8. Wnioski Wójta Gminy o podjęcie uchwał, dyskusja, podjecie uchwał:
 9. Uchwała XXVIII/247/2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowsko na rok 2021. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Uchwała Nr XXVIII/248/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 11. Uchwała Nr XXVIII/249/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 12. Uchwała Nr XXVIII/250/2021 zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 13. Uchwała Nr XXVIII/251/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 14. Uchwała Nr XXVIII/252/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/242/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 15. Uchwała Nr XXVIII/253/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/243/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 16. Uchwała Nr XXVIII/254/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/244/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Sanockiego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 17. Uchwała Nr XXVIII/255/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 18. Uchwała Nr XXVIII/256/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live