XXV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Sala Kinowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
2021-02-01 15:43:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Otwarcie obrad
  4. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live