XXII Sesja Rady Gminy Lutowiska z dnia 26 stycznia 2021 r.

Sala Narad Lutowiska
2021-01-26 10:07:03

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok. Głosowanie jawne
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Głosowanie jawne
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Lutowiska oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. Głosowanie jawne
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Głosowanie jawne
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Głosowanie jawne
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki i Zabytków. Głosowanie jawne
 12. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live